Wat is Lean?

Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling (Muda). Door de ‘slanke productie’ gaan de kosten omlaag, wat leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.

5 Basisprincipes Lean

De Lean-methode is afkomstig uit Japan van Toyota waar men zich baseerde op de gedachten van Henry Ford en de scientific management school. Door de successen van Toyota kreeg deze filosofie meer bekendheid en navolgers. Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, dalen de kosten en daardoor stijgt de winst. Het resultaat is ook zichtbaar op andere vlakken: hogere klanttevredenheid en meer betrokkenheid van de medewerkers.

Ook de basisprincipes van Lean toepassen in de uitvoering van je plan?
Laat ons je helpen!