Scrum en Lean vullen elkaar optimaal aan.
Omdat beide methodieken focussen op het creëren van waarde en het elimineren van verspilling.
Ze zijn dan ook goed te combineren:
Lean om verbeterpunten te identificeren, Scrum om de verbeterpunten te implementeren.
Scrum helpt bovendien bij het creëren van nieuwe waarde.