Scrum to the Top

Strategisch Scrummen

Scrummen is HOT. Ook buiten de IT. Dat is niet voor niets: Met deze methodiek voer je je projecten sneller uit én is je projectresultaat beter. Maar je kan er meer mee. Met Scrum kan je ook de bedrijfsvoering van je organisatie optimaliseren. Of de cultuur veranderen. Een aantal strategische toepassingen op een rij:

Scrum wordt meestal toegepast om iets concreets voor elkaar te krijgen. Een project tot resultaat te brengen. Lesstof eigen te maken (eduScrum®). Een product te ontwikkelen. Maar Scrum kan ook op strategisch niveau worden toegepast in een organisatie. Want ook hier moeten voortdurend nieuwe doelen gerealiseerd worden. Om meer te bereiken met minder middelen. En doelen… die realiseer je met Scrum.
Een aantal strategische doelen op een rij die met Scrum kunnen worden bereikt:

1. Lean implementeren

Steeds meer organisaties willen Lean worden. Ze begrijpen dat in moeilijkere tijden alle overbodige processen en middelen de deur uit moeten. Afslanken, focussen, alleen dát doen dat waarde toevoegt voor de klant. Zodat je nog efficiënter je werk kan doen. En daarom doorlopen veel organisaties een Lean-traject.
Lean-trajecten leiden tot een overzicht van allerlei verbeterpunten (denk aan: procesverbeteringen, nieuwe werkafspraken, herinrichting van de werkplek). Maar voor de implementatie van deze verbeterpunten zijn er geen spelregels. Dit moet naast het vaste werk gebeuren. Met Scrum zorg je ervoor dat deze verbeterpunten continu en structureel doorgevoerd worden. Zonder dat het extra werkstress oplevert.

2. Effectiever worden

Lean helpt om efficiënter te worden: Je doelen bereiken met minder middelen. Maar met Scrum kan je ook effectiever worden: Méér bereiken met minder middelen. Dat geldt niet alleen op projectniveau. Ook organisatie-breed kan je meer bereiken door te scrummen. Door ook de benodigde organisatie-ontwikkelingen aan te pakken als een project, een Scrum-project.
Hoe dan? Door samenhang aan te brengen tussen de missie van de organisatie, de bijpassende uitdagingen voor de korte termijn (denk aan: problemen die moeten worden verholpen, verbeteringen die moeten worden doorgevoerd, punten die doorgaans in een Jaarplan worden opgenomen) en de acties die ervoor nodig zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Want.. acties kan je scrummen. Van acties maak je een Back Log. En de missie van de organisatie bepaalt de prioritering.

3. Innovatiever worden

Eén van de uitdagingen die organisaties vaak op de één of andere manier in hun strategieplannen opnemen is: Innovatiever worden. De creativiteit van de medewerkers beter benutten. Om huidige diensten en producten nog beter te maken of deze op slimmere manier te leveren. En om nieuwe, innovatieve producten en diensten te bedenken en te realiseren.
Ook hier kan Scrum bij helpen: Door ideeën voor innovatie te formuleren als ‘stories’. Als acties die vervolgens op een Innovatie Back Log kunnen worden opgenomen. Aan het management of de directie vervolgens de taak om deze Innovatie Back Log regelmatig onder de loep te nemen en te prioriteren. Zo wordt ook voor iedereen scherp waar een goede innovatie voor de organisatie aan moet voldoen. Door vervolgens de ideeën met Scrum te implementeren wordt gegarandeerd dat de goede ideeën opgepakt worden, naast het vaste werk. Zo geef je continu en structureel vorm aan innovatie.

4. Cultuur veranderen

Scrum is: doelgericht, resultaat gedreven, pragmatisch. Mensen die scrummen worden daadkrachtig, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen inbreng en treden op als teamplayers. Mmm, klinkt als de typering van een ideale cultuur. En het mooie is: Door te scrummen verandert de cultuur als resultaat, de cultuurverandering is geen doel op zich zoals in veel cultuurveranderingstrajecten wel het geval is.
Hoe gaat dat in zijn werk? Jeff Sutherland noemt het de ‘scaling issue’. Het opschalen van Scrum. Van één succesvol Scrum-team naar twee, naar vier, naar acht. Dit kan je combineren met het scrummen op strategisch niveau om als organisatie effectiever, innovatiever én meer Lean te worden. Dan pas je zowel bottom-up als top-down een cultuurveranderende aanpak toe. Dat kan alleen maar leiden tot succes!